Największa szkoła
językowa w Polsce
.

Jesteśmy największą szkołą językową w Polsce z 75-letnim doświadczeniem w nauczaniu. Jako dział klientów korporacyjnych obsługujemy ponad 480 firm w ponad 50 miastach Polski. Posiadamy 31 placówek zlokalizowanych w 21 miastach. Na bieżąco współpracujemy z około 3000 lektorów zarówno polskich, jak i natywnych, ucząc łącznie 23 języków.

 

Wypełnij formularz
i skorzystaj z oferty specjalnej

Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
 • poprzez formularz kontaktowy na stronie wsip.pl,
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,

dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej:

Ponieważ używamy poniżej sformułowania Grupa Wydawnicza WSiP, wyjaśniamy, że w skład Grupy wchodzą:

 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, w tym nasze szkoły językowe Profi-Lingua,

 • ALFA LOGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem:

 • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług,
 • marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda,
 • jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem, omówieniem testu próbnego, zapisaniem się na kurs, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji.
 • udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.
 • W związku z faktem, że niektóre szkoły językowe są niezależnymi podmiotami i współpracują z nami na podstawie umowy franczyzy, jeżeli pozostawisz na naszej stronie dane osobowe i będziesz chciał/ła skorzystać z kursu w takiej szkole, udostępnimy do tej szkoły Twoje dane w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celach kontaktowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest pomoc w nawiązaniu kontaktu oraz realizacji kursu językowego.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, stan rodzinny, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz  zamówionymi produktami i usługami.

 

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT (w szczególności podmioty Primeon sp. z o.o., ClickMeeting Sp. z o. o, Zoom Video Communication, IncHubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
 • podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
 • szkoły językowe będące niezależnymi podmiotami, współpracujące z nami w ramach umowy franczyzy.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które podpisały z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.


Okres przechowywania danych

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 • W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
 • Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
 • Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych oraz formularzach rozwiązania testów, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia.
Niezbędne dane w formularzach oznaczone są gwiazdką. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.
 • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.

 

Masz również prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że ich przetwarzanie odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

ProfiLingua-B2B-04

75
lat doświadczenia
w nauczaniu

ProfiLingua-B2B-03

480

ponad 480 firm
w obsłudze

ProfiLingua-B2B-03

23

języki

ProfiLingua-B2B-05

3000

lektorów w bazie

ProfiLingua-B2B-01

31
placówek w 21
miastach w Polsce

Uczymy autorską metodą PROFI

To nowoczesna metoda nauczania języka i jednoczesnego rozwoju kompetencji miękkich- kluczowych umiejętności XXI wieku.
Metoda PROFI wspiera nakreślenie indywidualnego, określonego celu o opracowanie zorganizowanego planu nauki zorientowanego na rezultat, a to wszystko w przyjaznej atmosferze kursów dostosowanych specjalnie do indywidualnych potrzeb słuchacza.
Kursy językowe dla firm- metoda PROFI

Jesteśmy centrum egzaminacyjnym

B2 FIRST (FCE)

First Certificate In English

C1 ADVANCED (CAE)

Certyficate In
Advanced English

C2 PROFICIENCY (CPE)

Certificate of
Proficiency in English

IELTS

International English Language Testing System

Język angielski ogólny

TELC

The European Language Certificates
różne języki, m.in. angielski, niemiecki, rosyjski,
polski dla obcokrajowców, hiszpański, francuski, włoski

LCCI/EfB

London Chamber of Commerce
and Industry English for Business

Język angielski biznesowy

Zamów bezpłatny audyt językowy!

ZAMÓW ROZMOWĘ ✆

Do każdego projektu w naszej firmie
przypisany jest koordynator oraz opiekun czuwający nad jakością nauczania.

1 Przygotowanie
 • Wyznaczenie indywidualnego opiekuna projektu po stronie szkoły
 • Przeprowadzenie kwalifikacji językowej składającej się z testu poziomującego oraz rozmowy z metodykiem
 • Ustalenie celów kursu
2 Planowanie
 • Utworzenie grup
 • Przygotowanie harmonogramu szkolenia
 • Opracowanie programu nauczania oraz dobór materiałów dydaktycznych
 • Dobór lektorów
3 Wdrożenie projektu
 • Monitorowanie frekwencji i postępów w nauce
 • Badanie satysfakcji uczestników (ankieta ewaluacyjna)
 • Przygotowanie comiesięcznych raportów oraz rozliczeń
4 Zakończenie projektu
 • Przeprowadzenie końcowych testów postępu
 • Przekazanie opinii opisowych oraz certyfikatów
 • Podsumowanie realizacji celów szkoleniowych

Kontakt

Sprawdź, gdzie możesz znaleźć nasze placówki

Nasze referencje

Sąd Okręgowy w Warszawie
Zajęcia zostały przez uczestników ocenione bardzo dobrze pod kątem merytorycznym i dydaktycznym. Życzliwe i otwarte nastawienie Szkoły Języków Obcych PROFI — LINGUA do wymagań Sądu Okręgowego w Warszawie zachęcają do kontynuowania współpracy.
Collegium Da Vinci
Do wyboru WSiP S.A. spośród tak szerokiego zakresu firm o podobnym charakterze działalności, skłoniły nas nie tylko względy praktyczne, takie jak oferowana przez Firmę wysoka jakość usług, ale również szerokie zrozumienie naszych potrzeb jako Klienta, miła oraz kompetentna obsługa, profesjonalizm i rzetelność kadry.
Collegium Civitas
Od samego początku współpracy, Empik School Warszawa Junior wykazuje się zaangażowaniem i dbałością o prawidłowy przebieg procesu nauczania. Szkoła Języków Obcych — Empik School jest solidnym, profesjonalnym, nowoczesnym i w pełni wywiązującym się ze swoich zobowiązań partnerem we współpracy. Jakość tej współpracy oceniamy na wysokim poziomie.
Ministerstwo Obrony Narodowej
W zgodnej opinii uczestników szkolenia oraz Zleceniodawcy, Szkoła Języków Obcych Profi-Lingua należycie wywiązała się ze wszystkich zobowiązań umownych, a także zrealizowała przedmiotowe szkolenia w sposób rzetelny i profesjonalny.
NASK - Państwowy Instytut Badawczy
Podstawą kontaktów ze WSiP S.A. jest rzetelność, fachowość, które połączone są z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby Klienta. Usługi świadczone są zawsze ku naszemu zadowoleniu, terminowo i bez zastrzeżeń, z zachowaniem należytej zawodowej staranności. Dzięki temu Firma zyskała u nas bardzo dobrą opinię pozwalającą polecić ją jako sprawdzonego Partnera.
Polskie Linie Kolejowe S.A.
Z całym przekonaniem możemy polecić Szkołę Języków Obcych Profi-Lingua jako rzetelnego i profesjonalnego partnera odznaczającą się doświadczeniem i fachowością w zakresie oferowanych szkoleń.
IZOBLOK S.A.
Jesteśmy zadowoleni z poziomu organizacji kursów a przede wszystkim z wysokich kwalifikacji wykładowców prowadzących zajęcia. Sposób prowadzenia zajęć oraz stosowane materiały dydaktyczne sprawiają, że nauka jest efektywna i ciekawa.
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Zajęcia prowadzone byty przez wykwalifikowanych lektorów polskich. Na uwagę zasługuje fakt dużego zaangażowania, a także ciekawy i pomysłowy sposób prowadzenia zajęć.
Bridgestone Europe NV/SA
Cenimy sobie przede wszystkim profesjonalne podejście do organizacji kursów oraz elastyczność w dostosowaniu oferty do naszych aktualnych potrzeb, a także duże zaangażowanie pracowników firmy w zapewnienie wysokiej jakości obsługi i zajęć.
Collegium Civitas
Od samego początku współpracy, ProfiLingua wykazuje się zaangażowaniem i dbałością o prawidłowy przebieg procesu nauczania. Szkoła Języków Obcych ProfiLingua jest solidnym, profesjonalnym, nowoczesnym i w pełni wywiązującym się ze swoich zobowiązań partnerem we współpracy. Jakość tej współpracy oceniamy na bardzo wysokim poziomie.
Collegium Da Vinci
Podstawą kontaktów ze Szkołą Języków Obcych ProfiLingua jest rzetelność, fachowość, które połączone są z osobistym zaangażowaniem we współpracę oraz wyczuleniem na indywidualne potrzeby Klienta. Usługi świadczone są zawsze ku naszemu zadowoleniu, terminowo i bez zastrzeżeń, z zachowaniem należytej zawodowej staranności.
Ministerstwo Obrony Narodowej
W zgodnej opinii uczestników szkolenia oraz Zleceniodawcy, szkoła należycie wywiązała się ze wszystkich zobowiązań, a także zrealizowała przedmiotowe szkolenia w sposób rzetelny i profesjonalny.
Narodowy Fundusz Zdrowia
Zadowoleni z usług świadczonych przez ProfiLingua potwierdzamy, że przeprowadzone szkolenie językowe wykonane zostało z należytą starannością. Kurs został przeprowadzony profesjonalnie, a prowadzący byli zawsze przygotowani i odpowiadali na nasze potrzeby.
PKP Cargo
Jako zleceniodawca odebraliśmy realizację usługi w pełni zgodnie z postawionymi celami i założeniami. Możemy polecić Szkolę Języków Obcych ProfiLingua jako dostawcę usługi kursów językowych.
Sąd Okręgowy w Warszawie
Wykonawca w sposób rzetelny wywiązywał się ze swoich zobowiązań, na bieżąco reagując na zgłaszane potrzeby. Wykładowcy prowadzący zajęcia byli bardzo pozytywnie odbierani przez uczestników. Wysoka jakość świadczonych usług oraz otwarte nastawienie do wymagań Sądu Okręgowego w Warszawie zachęca do kontynuowania współpracy w przyszłości.
Wyższa Szkoła Menedżerska
Z całym przekonaniem możemy polecić Szkołę Języków Obcych ProfiLingua jako rzetelnego i profesjonalnego partnera odznaczającą się doświadczeniem i fachowością w zakresie oferowanych szkoleń.
Polskie Koleje Państwowe
Z całym przekonaniem możemy polecić Szkołę Języków Obcych ProfiLingua jako rzetelnego i profesjonalnego partnera odznaczającą się doświadczeniem i fachowością w zakresie oferowanych szkoleń.
Żabka
Usługi świadczone przez Szkołę Języków Obcych ProfiLingua były zawsze realizowane terminowo i bez zastrzeżeń z zachowaniem należytej staranności. Z całym przekonaniem możemy więc polecić ProfiLingua jako rzetelnego i profesjonalnego partnera zakresie oferowanych szkoleń.
faurecia
Wysoka efektywność zajęć, rzetelne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne mają istotny wpływ na zadowolenie kursantów.
Displate
Na uwagę zasługuje fakt dużego zaangażowania, a także ciekawy i pomysłowy sposób prowadzenia zajęć. Pragniemy nadmienić, ze również współpraca z koordynatorem kursów przebiegała bezproblemowo i w miłej atmosferze, (...) zawsze mogliśmy liczyć na szybką pomoc, a także wsparcie z ich strony.
Instytut Badań Literackich PAN
(...) zajęcia na bardzo wysokim poziomie. Doktoranci byli zadowoleni z poziomu i formy prowadzenia zajęć, chwalili sobie także współpracę z poszczególnymi lektorami. Mieliśmy także możliwość elastycznego tworzenia harmonogramów zajęć i wyboru grup przez doktorantów.
Pedagogium
Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić ProfiLingua jako kompetentnego partnera w realizacji przedmiotowych szkoleń.
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rekomendujemy firmę Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A jako profesjonalnego partnera w realizacji przedmiotowych szkoleń.
Wypełnij formularz
i skorzystaj z oferty specjalnej

Administratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,

 • poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,

 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,

 • dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się poniżej:

Ponieważ używamy poniżej sformułowania Grupa Wydawnicza WSiP, wyjaśniamy, że w skład Grupy wchodzą:

 • Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, w tym nasze szkoły językowe Profi-Lingua,

 • Wydawnictwo Zielona Sowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • ALFA LOGIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem

 • listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

 • przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

 • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług,

 • marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda,

 • jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem, omówieniem testu próbnego, zapisaniem się na kurs, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji.

 • udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,

 • ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa.

 • W związku z faktem, że niektóre szkoły językowe są niezależnymi podmiotami i współpracują z nami na podstawie umowy franczyzy, jeżeli pozostawisz na naszej stronie dane osobowe i będziesz chciał/ła skorzystać z kursu w takiej szkole, udostępnimy do tej szkoły Twoje dane w zakresie imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu w celach kontaktowych. Podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest pomoc w realizacji kursu językowego.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu prawdopodobnie będziesz otrzymywać mniej informacji, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, stan rodzinny, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz  zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:

  • upoważnieni pracownicy administratora danych,

  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT (w szczególności podmioty Primeon sp. z o.o., ClickMeeting Sp. z o. o, HubSpot Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych), firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

  • podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

  • szkoły językowe będące niezależnymi podmiotami, współpracujące z nami w ramach umowy franczyzy.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)

W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Oba rozwiązanie gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych przynajmniej na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.
 Okres przechowywania danych

 • Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 • W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.

 • Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.

 • Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych oraz formularzach rozwiązania testów, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia.
Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.
 Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:

 • Prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania.

 • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 • Prawo wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku, kiedy Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody. Otrzymane od nas dane możesz przesłać innemu administratorowi danych.

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo żądania usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku zrealizujemy Twoje prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe znajdują się na początku informacji.

Masz również prawo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że ich przetwarzanie odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

Kursy dla firm prowadzimy od ponad 30 lat. W tym czasie pomogliśmy tysiącom Kursantów wspierając ich pasję i rozwój. Wieloletnie doświadczenie przekłada się również na skuteczność – nasi Słuchacze osiągają 95%–100% zdawalności na egzaminach. Świetne rezultaty są wynikiem unikatowego systemu monitorowania ich indywidualnych postępów – ProfiLingua Quality Control, będącego gwarancją sukcesu na egzaminie. Ponadto zapewniamy narzędzia, które czynią naukę nie tylko przyjemną, lecz także skuteczną. Ponadto- nasi Kursanci mają dostęp do Strefy Słuchacza, e-Platformy, biblioteki i mediateki.